Rapport från stormöte 13/11 i Hallaröd

Bengt Jönsson från N Rörum rapporterar i Facebook-gruppen från AKEAs stormöte i Hallaröd igår kväll den 13 november.

Läs mer, och följ gruppen Fiber i Höörs ytterområde:

https://www.facebook.com/groups/198251190994963/

Bengts rapportering:

”I kväll har jag varit på ett informationsmöte i Församlingssalen i Hallaröd. Mötet var påkallat för att informera markägarna i Jularp, Munkarp, Frostavallen och Sjunnerup om hur arbetet fortgår. På plats fanns företrädare för AKEA, Telia/Skanova samt ett 25-tal fiberkunder. Mötet öppnades av Rikard från AKEA. Han berättade att vissa fiberdragningar kommer att ske i befintliga eller nya ledningsstolpar där telefonledningar går idag. Vissa av dessa stolpar är i dåligt skick och därför kommer dessa att bytas ut mot nya eller förstärkas. Man kommer också att röja så att inga grenar och träd kan göra åverkan på dom nya ledningarna. Varför man gör så här är att detta är det enda sättet att dra fibern då det inte är möjligt gräva i marken. Enligt AKEA är det största problemet just nu att få till stånd markavtal med markägarna, detta saktar ner grävprocessen. Åhörarna fick under tiden ställa sina frågor. Några åhörare hade specifika frågor om hur ledningsdragningen skulle ske just hos dom, dessa frågor togs upp med AKEA efter mötet.

Jag fick en stund att berätta om att det just nu är full fart på grävningen i Norra Rörums tätort samt att alla är välkomna till vår FB-sida Fiber I Höörs Ytterområde.”

Med vänlig hälsning

Bengt

Fiberstatus 181019

Via Bengt i Norra Rörum kommer uppdatering angående utbygganden. Han har lagt upp informationen i Facebook-gruppen Fiber i Höörs Ytterområde.

Munkarp: Avvaktan på samförläggning med Kraftringen och deras El-Arbete. Byggnation 2019.
Frostavallen: Start 2018, Byggnation 2019. (Jularp)
Tjörnarp: Start 2018, Byggnation 2019.
Fogdarp: Klart 2018
Snogeröd: Start 2018, Byggnation 2019.

Nedanstående från Fiber i Höörs Ytterområde Facebook angående utbyggnaden i Norra Rörum.

Lite information.
Fibreringen av Norra Rörums by (innanför 40-skyltarna) pågår för fullt just nu och detta skall vara klart Q4 2018-Q1 2019. I dagsläget har Telestationen i Norra Rörum endast kapacitet för tätorten, men när alla markavtal och andra tillstånd på sträckan mellan Tjörnarp och Norra Rörum är klara kommer det att finnas kapacitet för hela Norra Rörum. Övriga abonnenter i Norra Rörum kommer att fibreras efterhand som markavtal/tillstånd blir klara och prognosen är att hela området skall vara klart under 2019.

AKEA har just nu mycket folk och maskiner ute och man jobbar stenhårt för att alla i hela Höör skall har fiber under 2019.

SVT om fiber som dröjer – IP Only

Igår (181001) publicerade SVT Västmanland reportage om IP Only som verkar ha problem med att färdigställa (och ibland återställa) sina projekt. Det är alltså samma IP Only som ville att vi här i området skulle välja dem istället för Zitius/Telia. Nu är de anmälda till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och Konsumentverket.

SVT Västmanland – Tomma fiberrör och tomma löften på landsbygden
(181001)

SVT Västmanland – Svenska stadsnätsföreningens samordnare: ”Stor frustration”  (181001)

SVT Västmanland – Är du också drabbad?
(181001)

Jag skrev en liten rapport från Jularps fiber på den tredje SVT-länken.

Telia dröjer ju också, men vi hoppas att det är av lite mer legitima anledningar. Däremot är den avsaknad av information och kontinuerliga uppdateringar till oss avtalskunder inte förståelig allas.

Om någon ansvarig på Telia/Zitius läser detta får de gärna kotakta oss så har vi lite frågor att få klarhet i.

Är det någon som sett något ute i byarna? Kommentera gärna.

Uppdatering från Zitius… 180919

Idag kom det nyhetsbrev från Zitius/Telia.

Den ”relevanta informationen” var följande:

Hej

Vi vill med detta nyhetsbrev informera att fiberutbyggnaden har börjat i vissa delar i området, och kommer fortlöpa under 2019.

Under hösten kommer samtliga kunder som beställt fiber att kontaktas av vår entreprenör Akea. Detta för att boka ett personligt möte för att gå igenom hur fiber kommer installeras till just din villa, både invändigt och utvändigt.

Så ja, arbetet fortgår, men det är inte mycket mer vi får veta om det. Börjar det däremot dra ihop sig till planering ute i enskilda fastigheter så kan det vara värt att göra beställningen av fiber innan det kommer igång. För att vara med i ”första vågen” så att säga.

Det vore intressant att veta vad som händer ute i området/områdena. Vet du något eller har blivit kontaktad av AKEA för personligt möte får du gärna fylla i det nedan så att vi kan få en uppfattning om vad som händer.

Ingen personlig information. Även rapporter utanför Frostavallen är av intresse.