Länkar

Samlade länkar kopplade till fiberutbyggnad

Fiber i Höörs ytterområden

Höörs kommun om fiber/bredband

fibertillalla.se – här går man in och anmäler intresse (Gör det!)

ZMarket.se – Skåne – Den portal via man, efter installation, beställer sina tjänster (bra för att skaffa sig en prisuppfattning)

Fakta om fiber – Telekområdgivarna

Andra fiberföreningar i Höörs kommun

Södra Frosta Fiber Förening – Fiberområde 1 i Höör, ett par steg före i processen

Fiber i Hallaröd

Fiber Norra Rörum Flyttad till facebook

Munkarps fiber