SVT Nyheter Skåne om fiberutbyggnaden

I ett antal reportage  beskriver SVT Nyheter, den 15 februari 2019, hur läget är för den efterlängtade utbyggnaden på landsbygden i Skåne. Alla reportagen går att finna via länken nedan.

SVT Nyheter Skånes reportageserie om fiberutbyggnaden (190215)

Lokalt

AKEA rapporterar att man just nu arbetar med detaljplaneringen och så fort det är klart så startar man den faktiska produktionen av fibernätet i vårt område.

IMG_3699

Fiberstatus 190208

Via kontakt med AKEA nås vi av att arbetet med fiberutbyggnad fortskrider och det ser ut som att man kommer kunna påbörja utbyggnaden i Frostavallsområdet i början på våren 2019.

Välkomnes information såklart.

I övrigt för vi inga förtydliganden för förutsättningarna att överlappa nedläggningen av kopparnätet i det fall att fibernätet inte hunnit tas i drift.

Har också fått indikation på att t ex Telenor börjat skicka ut brev med ”Bekräftelse av uppsägning av abonnemang”. Vad som förefaller vara ett märkligt sätt att säga att man avslutar tjänsten.

Kopparnätet

På markägarmötet på Frostavallen (Grottbyn, 26 november) var en av frågorna den stundande nedläggningen av kopparnätet (tele/ADSL) i vårt område. En av representanterna pratade om att man kunde justera datumen så vi inte står utan anslutning innan fiberanslutningaran är på plats.

Bengt i Norra Rörum håller oss uppdaterade. Såhär skriver han i facebook-gruppen Fiber i Höörs ytterområden idag (181212):

Information till er

Just nu för jag en dialog med Skanova/Telia om den förestående nedläggningen av kopparnätet. Jag har framfört synpunkter som har kommit från er och på markägarmötena i Hallaröd, Frostavallen och även i Södra Rörum.

Det måste finnas utrymme för överlappning mellan fiber och kopparnät och ingen abonnent skall behöva vara utan telefoni. Telefoni måste absolut finnas om det uppkommer en nödsituation eller något annat behov av snabb hjälp. Det finns t ex  trygghetslarm, larm och andra funktioner som också måste fungera Jag väntar besked från Skanova och jag hoppas det kommer dom närmsta veckorna. Här nedan finns tiderna när det är tänkt att kopparnätet läggs ner i vår kommun. Jag har inte hittat någon information för övriga byar i Höörs Kommun.
HÖÖR FROSTAVALLEN 2019-06-03
HÖÖR HALLARÖD 2019-06-03
HÖÖR MUNKARP 2019-06-03
Hela listan för nedläggning 2018-2019 för Sverige.

Grottbyn 26/11 2018

Måndag 26:e november 2018

AKEA och Skanova höll markägarträff i Grottbyn.

Följ utveckling på Fiber i Höörs ytterområde och här på jularpsfiber.se.

Skärmavbild 2018-11-26 kl. 20.13.46

Utbygganden är på gång och man presenterade tillvägagånssättet. Ungefär 50 personer var där och många bra frågor togs upp.

Fibern dras upp mot en station vid Frostavallen där det finns en befintlig knytpunkt. Sedan vidare runt Vaxsjö. På sträckan förbi Ullstorp blir det luftledning längs vägen, vilket var föremål för frågor och diskussion.

Längs Lilla Jularpsvägen planerar man dragning i marken medan man upp mot Sjunnerup vill förlägga kabeln i befinliga stolpar.

Kommentera gärna!

/ Sven Stark

Uppdatering 181127

En annan sak som togs upp var nedläggningen av telenetet (ADSL) som är aktuell i vårt område (Frostavallen). Där sa någon av representaterna att det borde gå att få det ändrat så att det överlappar och vi slipper sitta utan internetanslutning om man inte grävt klart till juni 2019.

Rapport från stormöte 13/11 i Hallaröd

Bengt Jönsson från N Rörum rapporterar i Facebook-gruppen från AKEAs stormöte i Hallaröd igår kväll den 13 november.

Läs mer, och följ gruppen Fiber i Höörs ytterområde:

https://www.facebook.com/groups/198251190994963/

Bengts rapportering:

”I kväll har jag varit på ett informationsmöte i Församlingssalen i Hallaröd. Mötet var påkallat för att informera markägarna i Jularp, Munkarp, Frostavallen och Sjunnerup om hur arbetet fortgår. På plats fanns företrädare för AKEA, Telia/Skanova samt ett 25-tal fiberkunder. Mötet öppnades av Rikard från AKEA. Han berättade att vissa fiberdragningar kommer att ske i befintliga eller nya ledningsstolpar där telefonledningar går idag. Vissa av dessa stolpar är i dåligt skick och därför kommer dessa att bytas ut mot nya eller förstärkas. Man kommer också att röja så att inga grenar och träd kan göra åverkan på dom nya ledningarna. Varför man gör så här är att detta är det enda sättet att dra fibern då det inte är möjligt gräva i marken. Enligt AKEA är det största problemet just nu att få till stånd markavtal med markägarna, detta saktar ner grävprocessen. Åhörarna fick under tiden ställa sina frågor. Några åhörare hade specifika frågor om hur ledningsdragningen skulle ske just hos dom, dessa frågor togs upp med AKEA efter mötet.

Jag fick en stund att berätta om att det just nu är full fart på grävningen i Norra Rörums tätort samt att alla är välkomna till vår FB-sida Fiber I Höörs Ytterområde.”

Med vänlig hälsning

Bengt